Ein Hanes

Mae cael agwedd creadigol i’r newydd ar ran cyfrifiaduro a technoleg wedi yn golygu bod ein tîm o weithiwr proffesiynol a profiadol yn sefyll allan o’r torf. Wedi cychwyn yn 2007, mae Blue Lobster wedi sefydlu ei hun fel menter canolig-fach barchedig yn yr arena datblygu, yn gweithio ar brosiectau ar draws y DU ac Ewrop. Rydym wedi ennill ychydig o gwobrau yn y blynyddoedd ddiwethaf, yn cynnwys y “Business Link Business Start up Award” a 'Innovation & Skills Engaging Education Award'.

Ein Arweinyddiaeth

Kathryn Keeble

Kathryn Keeble PhD

Mae gan Kathryn PhD mewn ecoleg morol, a phrofiad sylweddol mewn ecosystemau morol a gwyddor y mor. Mae Kathryn â’r gallu technegol a dadansoddiadol, gyda diddordeb brwd mewn ymestyn allan a lledaenu gwybodaeth. Mae hi wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau uchel eu proffil, yn cynnwys y prosiect “International Polar Year”, yr “European Marine Ecosystem Observatory” ac hefyd wedi bod yn ran allweddol mewn codi ymwydyddiaeth ar gyfer y “Joint European Research Infrastructure for Coastal Observatories (JERICO-NEXT)”, “Fixed-Point Open Ocean Observatories (FIXO3)” a prosiectau “AtlantOS”.

Yn ei hamser sbar, mae Kathryn yn hoff o ddeifio scwba, ac yn mwynhau beicio mynydd a dringo.

Simon Keeble

Simon Keeble

Mae Simon yn dod a cyfoeth o wybodaeth a phrofiad at dîm Blue Lobster, gan fod o wedi gwario dros 25 mlynedd yn gweithio mewn technoleg gwybodaeth, a gyda cefndir gryf mewn Ffiseg a Mathemateg. Mae Simon yn ymdrechu i arweinio’r tim Blue Lobster gyda gweledigaeth a ymrwymiad, yn tynnu o ei brofiad mewn Peirianneg Meddalwedd, Rheolaeth Prosiect a Dadansoddi. Mae wedi rheoli nifer o brosiectau yn y sector masnachol, ag yn arweinydd pecynnau gwaith mewn amrwyiaeth o brosiectau UE H2020 ag FP7.

Yn ei amser sbar, mae yn Simon yn hoff ofnadwy o ddeifio a hyfforddi scwba a gweithgareddau awyr-agored.