Meddalwedd SGDd

Meddalwedd SGDd

GIS applicationsDatblygu meddalwedd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Dadansoddi data gofodol. Delweddu data yn ofodol trwy ddefnydd meddalwedd cyfrifiadurol a technoleg gwe.

Datblygu meddalwedd SGDd ar gyfer cyfrifiaduron ac ar y we er mwyn delweddu a dadansoddi data gofodol. Profiad estynedig mewn datblygu teclynau mapio cymleth a dadansoddi data yn y gwyddorau amgylcheddol a cymdeithasol.

Cynnig datrysiadau SGDd o safon uchel gan ddefnyddio technoleg Côd Agored a masnachol sydd ar gael, neu ymestyn y platfformau SGDd yr ydym ni wedi ei ddatblygu er mwyn integreiddio i feddalwedd eraill. Profiad mewn cronfeydd data, cyfnewid fformatiau data a cyflwyniad data.

Profiad eang mewn datblygu a defnyddio meddalwedd PostgreSQL/Post GIS, Open Layers, Google Earth / maps, GeoServer, ArcGIS, EcoSpace a data wedi eu geo-gyfeirio yn cynnwys KML, Shapefiles, NetCDF, a GeoTIFFs.