Modelu Ecosystemau

Modelu Ecosystemau

Darganfod a cydlynu data, glanhau, dadansoddi, calibro, gwiro a modelu Ecosystem a Pysgotfeydd cymleth. Arbenigwyr mewn EcoPath â Ecosim (EwE).

Profiad mewn darganfod a paratoi data mawr ar gyfer modelu cymleth ffisegol a biogeogemegol.

Gwybodaeth dda mewn delio â ffeiliau allbwn modelau Mahr.

Datblygwyr teclynau i gyfnewid allbynnau modelau i fformatiau a all gael eu defnyddio gyda platfformau gwe eraill a meddalwed platform-ddibynnol ar gyfer delweddu, cyflwyno a dadansoddi.

Arbenigwyr mewn modelu pysgotfeydd yn defnyddio Ecopath â Ecosim (EwE). Profiad mewn darganfod a paratoi data ar gyfer y gyfres Ecopath, cronni grwpiau, amcan ansicrwydd, ffitio cyfres amser a dadansoddi canlyniadau.