Introduction(cy)

Mae Blue Lobster IT Ltd yn gwmni Datblygu Meddalwedd a Graffeg gwobrwyedig. Rydym yn arbenigo mewn datblygu datrysiadau meddalwedd unigryw ar gyfer disgyblaethau eang yn cynnwys Technoleg Gwe a Symudol, rhaglenni GIS, prosiectau data cymleth, Cyflwyno a Dadansoddi Data, Dylunio Cynnyrch Gwybodaeth ac Estyn Allan a Lledaenu Gwybodaeth.

Mae gennym bortffolio amrywiol ac eang, yn gweithio gyda Llywodraethau Cenedlaethol, Comisiwn Ewropeaidd (FP7, H2020 ayyb), Cyrff Di Elw, Gwneuthurwyr Polisi ac amrywiaeth o sectorau diwylliant. Mae gennym hefyd ddiddordeb gryf mewn sectorau Gwyddoniaeth Morol & Amgylchedd a Technoleg.